Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
Vanuit het Formule E Team is het Nationaal Kennisplaform Laadinfrastructuur opgericht als onderdeel van de Green Deal voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Meer EV betekent meer oplaadvraag en dus meer laadpalen. De businesscase daarvoor is nog niet sluitend. Met dit platform hebben we daar nu een doorbraak in geforceerd door bestaande kennis te bundelen, kennisvragen te beantwoorden en daarmee een bijdrage te leveren aan zo’n 40% kostenreductie van laadpalen. In oktober 2014 is deze stichting officieel opgericht en door alle partijen, inclusief de minister van EZ, de Green Deal getekend.