Formule-e Team

logo_nl_elektrisch_vierkant

Formule-E team / Nederland Elektrisch
Elektrisch vervoer ( EV ) gaat allang niet meer alleen over elektrische auto’s. EV gaat over duurzame mobiliteit, over energie transitie, decentrale energie opslag en smart grids. Maar EV gaat ook over verdienpotentieel : onderzoek en ontwikkeling, nieuwe werkgelegenheid in kansrijke niches van de markt.

EV is duidelijk een nieuwe fase ingegaan. Het ging eerst vooral om zichtbaarheid en het op de kaart krijgen van een nieuwe vorm van mobiliteit, waar de partners in het Formule E Team zich sterk voor wilden maken. Nu gaat het veel meer om verbreding en verdieping en komen ook andere thema’s aan bod, zoals de duurzame brandstoffen visie en de plaats van EV daar bij.
Sinds juni 2013 ben ik voorzitter van het FET. Het feit dat ik onafhankelijk ben, met veel partijen verbinding kan maken en mijn achtergrond bij ProRail – het spoor is bij uitstek duurzame mobiliteit – helpen bij het bereiken van de volgende fase in duurzame mobiliteit.
De vraag hoe wij de BV Nederland duurzaam in beweging houden intrigeert me en ik wil een bijdrage leveren aan het antwoord daarop. In een land als het onze, de Poort van Europa, draait alles om invoer, doorvoer en uitvoeren van goederen. Infrastructuur en mobiliteit op een duurzame manier organiseren en daar koploper in willen zijn, is daarom een kernopgave.