Het Koorenhuis

koorenhuis

Het Koorenhuis
Dit is pas echt van een andere orde: het Koorenhuis in Den Haag, een cultureel educatieve instelling voor heel Den Haag. In deze stad een gevestigde naam, met een gelijknamig pand in de binnenstad. Het Koorenhuis ontwikkelt leerlijnen voor basis – en middelbare scholen, biedt complete theater / kunsten opleidingen aan bij middelbare scholen, maar verzorgt ook voor de particuliere markt opleidingen en culturele projecten. Van jazz tot klassiek, van tekenen tot toneel.

De gemeente heeft een paar jaar geleden de culturele infrastructuur van Den Haag opgeschud, waardoor het Koorenhuis in drie delen is opgesplitst. Naar het oordeel van de initiatiefnemers zou hierdoor een meer evenwichtige structuur in de stad ontstaan, waar ook andere, private aanbieders in deze markt een kans zouden krijgen.

Zoals het met dit soort dingen gaat: als je iets loswoelt, haal je vaak meer overhoop dan je van te voren had gedacht of gewild.

Ik ben sinds de zomer van 2013 voorzitter van de RvT van het nieuwe Koorenhuis en mag een steentje bijdragen aan dit nieuwe Koorenhuis, zodat het haar vertrouwde naam en faam weer terugkrijgt en haar plek in cultureel Den Haag herovert. Zelf noem ik het wel eens gekscherend: “ik ben de rommelzolder aan het opruimen”.

Een instelling als het Koorenhuis, heeft mijns inziens veel karaktertrekken van de oude muziekschool. Het is een essentieel onderdeel van de culturele infrastructuur van een stad, die de toegankelijkheid van de ‘cultuur’ voor brede lagen van de samenleving realiseert. Ik kan het niet verkroppen dat we ogenschijnlijk onzorgvuldig met dit soort zaken omspringen.

Ik doe dit nu een jaar en we krijgen de zaak weer een beetje op de rit; het vertrouwen bij de gemeente dat er goed wordt omgegaan met gemeenschapsgeld neemt toe en we zijn weer begonnen met bouwen.