portofdenhelder

Haven van Den Helder
Sinds de verzelfstandiging van de haven van Den Helder, oktober 2013, ben ik voorzitter van de RvC. De Haven van Den Helder kun je zien als een klein soort ProRail, maar dan in het ‘natte’. Vandaar dat de link met mij vrij snel was gelegd.

De Haven van Den Helder is de motor van de economie in de kop van Noord-Holland. Hoe je zo’n verzelfstandigd publiek bedrijf organiseert, boeit mij enorm. Bovendien, hoe zorg je ervoor dat de lokale en regionale gemeenschap de toegevoegde waarde van zo’n publiek bedrijf herkent en erkent. En wat voor profiel kies je dan voor zo’n ‘ nieuw ‘ bedrijf? De ingewikkelde bestuurlijke context, een dominante klant in de vorm van de Marine en een nog niet uitgekristalliseerde toekomstvisie, zie ik als een uitdaging waar ik graag mee vorm aan wil geven.

Langzamerhand komt het goede gesprek tussen aandeelhouder en bestuur op de agenda en daarmee zicht op de echt relevante vragen waarmee een publiek bedrijf, dat privaat is georganiseerd, zich moet bezighouden.