CE Delft

CE Delft
De overgang naar een duurzame samenleving is misschien wel de grootste uitdaging waarvoor we ons gesteld zien en waarvan de impact langzamerhand voor iedereen zichtbaar en voelbaar wordt.

Wat dat betekent voor ons dagelijks handelen, op welk terrein dan ook, vraagt om feiten en cijfers en onafhankelijk duiding daarvan.

Ce Delft is een gezaghebbend instituut op het terrein van die duurzame samenleving, energie, transport en grondstoffen en levert een bijdrage aan die duiding.

Daar in meedenken, inspireert en geeft energie.