Een ervaren bestuurder met hart voor de publieke zaak.

Als manager bij het Rijk en de gemeente, als bestuurder van ProRail, als voorzitter van een internationale vereniging van infrastructuur bedrijven, altijd bezig met het verder helpen van organisaties met een publieke opgave, vaak werkzaam in het private domein. Met energie en gedrevenheid gewerkt aan meer kansen voor bedrijven, aan een economisch sterke en leefbare stad, aan het in beweging houden van de BV Nederland.
En nu, na enkele jaren afwezigheid om gezondheidsredenen, nog steeds vol passie om een bijdrage te leveren aan organisaties die in die complexe wereld tussen privaat en publiek opereren.

Een ervaren bestuurder met hart voor de publieke zaak.

Bert is gespecialiseerd in

Advies en Coaching

Mensen verder helpen met hun opgave is meer dan er voortdurend tussen in te zitten. Soms helpt het om met enige distantie te spiegelen, ervaringen en analyses te delen, en oplossingsrichtingen te toetsen. Het onbekende vertrouwd te maken, spannende nieuwe wegen te verkennen. Tegendraads denken, maar wel in verbinding blijven. Risico’s inschatten, maar scherp zijn op het eindresultaat.

Toezicht

Bij hybride organisaties is toezicht houden en de borging van het publieke belang daarbij, niet eenvoudig. De druk uit de samenleving neemt toe, wat lang vaag en onduidelijk was, ligt tegenwoordig onder het vergrootglas en er zijn vaak veel partijen met uiteenlopende belangen betrokken.
Als bestuurder van zo’n hybride organisatie heb ik veel ervaring opgedaan met de invulling van de toezichthoudende taak, de stapeling van verschillende vormen van toezicht en vooral met de wijze waarop het publieke belang daarbij tot zijn recht komt.

Spreken en voorzitten

Als je vele jaren leiding hebt gegeven aan organisaties in complexe omgevingen, als je vol in de wind hebt gestaan bij spanningen op en rondom het spoor, als je na een langdurig ziekteproces je leven weer terug hebt, dan heb je een verhaal. Verhalen verbinden en verhalen brengen ons verder. Verhalen maken ruimte en geven richting.

Neem contact op!

Zin in een kopje koffie?
Wilt u meer werk zien, of heeft u vragen?

Neem contact op!