screen-shot-2017-05-19-at-1-52-05-pm

Een kans of een bedreiging?

De zoektocht naar een passend Kabinet wil maar niet op stoom komen en roept herinneringen op aan lang vervlogen tijden. Ook de hierbij gehanteerde woordkeuze ‘motorblok‘ weerspiegelt nog niet het geloof in echte snelheid, dan wel in de nieuwe technologie, die inmiddels hard op de deur bonkt.

De partijen verenigd in het Formule E – Team hebben bij de start van de (in)formatie een oproep gedaan om afspraken te maken om de omslag naar emissieloos vervoer te versnellen. Om de transitie van elektrisch vervoer naar de particuliere markt mogelijk te maken; om hinderlijke regelgeving op te ruimen; om te zorgen voor een makkelijk toegankelijke laadinfrastructuur en te zorgen voor een stimulerend beleid voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Alleen op die manier kunnen de klimaatafspraken uit Parijs gehaald worden, zo hebben wij betoogd.

Ondertussen buitelen de rapporten, die voeding geven aan het gevoel dat we aan de vooravond staan van een doorbraak van elektrisch vervoer, over elkaar heen.
Zo constateert het UBS Evidence Lab dat we aan het ‘tipping point‘ zitten van een massa introductie de komende jaren. Daarbij wordt ook gesteld dat de introductie van de nieuwe generatie elektrisch vervoer verstrekkende gevolgen zal hebben voor de automotive industrie en de toeleverende industrie.
Roland Berger beschrijft in zijn disruptie monitor nog maar eens de sterke uitgangspositie van ons land in een verder zeer disruptieve automotive markt, die gewend was zich lineair te ontwikkelen de afgelopen 130 jaar en zich nu als het ware aan het heruitvinden is.

Is dit alles nu een kans of een bedreiging voor de BV Nederland? Ik denk dat de kansen voor het grijpen liggen en dan vooral omdat onze uitgangspositie zo sterk is. Maar dan moeten we die kansen wel willen grijpen en daar is LEF voor nodig.

Niet alleen van een nieuw kabinet dat zich volmondig zou moeten uitspreken voor duurzame mobiliteit en de noodzakelijke energietransitie.

Maar ook van de partijen in de sector, die zich gesteund zouden moeten voelen door een consistent overheidsbeleid.
En het vraagt om inventiviteit in de komende periode, in afwachting van die nakende vloedgolf aan elektrische en betaalbare modellen.

Een voorbeeld van inventiviteit vind ik het verbinding zoeken tussen de trends elektrisch en autodelen. Twee onomkeerbare bewegingen, die als we die slim met elkaar kunnen verbinden, gaan helpen.
Daar waar de elektrische auto op dit moment nog te duur is in aanschaf voor de particulier, is de elektrische deelauto dat niet, als we met zijn allen bereid zijn daar in te stappen en experimenten mogelijk te maken.
In steden met actieve buurtverenigingen zie je allerlei initiatieven die dit en andere voorbeelden willen gaan realiseren. En dat in sommige gevallen nu al doen!

Daarnaast zie ik een kans voor Nederland die tot nu toe wat onder de oppervlakte is gebleven bij het grote publiek. Een kans die, mits we het goed uitspelen, Nederland een nieuw exportproduct van formaat zal opleveren. Het gaat om een techniek waarmee we de auto niet louter zien als een vervoersmiddel, maar eigenlijk als een grote batterij op wielen. Eén die veel stroom op kan slaan. Als we die stroom duurzaam produceren en het alsmaar groeiende arsenaal elektrische auto’s daarmee vullen, kunnen we over een tijdje de vervuilende kolencentrales sluiten. De energietransitie via de elektrische auto dus. De techniek heet Smart Charging en Nederland is er wereldwijd nu al om vermaard.

Als we daar slim op in spelen zie ik alleen maar kansen; kansen die vragen om ondernemers en bestuurders met lef op weg naar een emissieloos en schoner Nederland.

B.J.Klerk
Voorzitter Formule E – Team.